Poesi har meget længe været en populær kunstart for vidt forskellige befolkningsgrupper. På trods af at deres levevilkår har været vidt forskellige, har de alligevel haft denne kunstart til fælles. Poesi kan siges helt generelt at handle om sproglige ytringer, der fremvises på en helt særlig måde. Det er således ikke kun indholdet, der er det vigtige, men ligeledes præsentation. Det kan for eksempel være, at opsætningen af digtet er helt unikt og trækker menneskers opmærksomhed til sig. Med dette indlæg forsøges der at sætte fokus på poesi helt generelt.

Poesi

Poesi har en forskellig poetic-penbetydning alt efter, hvem der bruger ordet. På trods af dette vil der dog være generelle træk, der går igen, uanset om man taler om poesi, om litteraturart eller om noget helt tredje.

Ofte benytter man ordet poesi om en form for litteratur, der har fokus på særlige sproglige formuleringer. Det er således ikke kun indholdet, der er i fokus, da udseendet og præsentationen af poesien ligeledes er helt essentiel for de fleste værker. Man vil ofte kunne finde rim, der benyttes som en metode til at understrege vigtige elementer i teksten på. Der vil således være tale om et rytmisk stykke litteratur, der for eksempel kan være skrevet på faste versemål. Da dette er en meget bred definition, bruges poesi i dagens samfund ofte om relativt korte tekster som for eksempel sange eller lyrik, som individet kan læse.

Hvilken funktion har poesi?

Poesi er en kunstart og kan derfor siges blot at have en kunstnerisk funktion. Dette vil i praksis sige, at det ikke har nogen fastlagt funktion, hvilket dog ikke nødvendigvis betyder, at det er unødvendige og ikke kan bruges til noget som helst. Historisk set har poesi for eksempel været benyttet til at belære eller været brugt som et middel til propaganda.