Performancekunst er en kunstart, der har været praktiseret meget længe efterhånden. Med dette indlæg forsøges der at sætte fokus på, hvad performancekunst er, og hvor man kan placere den som kunstform.

Hvad er de generelle træk i performancekunst?

Performancekunst kan helt generelt siges at være kunst, som udføres af kunstneren selv, og man kan således dele det op i mindre kunstarter, som alle involverer optræden eller scenekunst på den ene eller den anden måde. Dette kan blandt andet ske foran et publikum, hvilket har været meget populært i løbet af historien, men behøver ikke nødvendigvis blive vist foran nogen tilhørerende, da det eksempelvis kan optages på en video.

Hvor kan man placere performancekunsten?

PerforNengudi_Senga_RSVPmancekunst kan som kunstart placeres et sted på grænsen mellem teater og billedkunst, da disse kunstarter er en stor del af performancekunst. Billedkunsten har historisk set spillet en stor rolle i en live performance, da optræden typisk blev udført sammen med primært billedkunstnere, der eksempelvis havde dekoreret scenen og fremstillet kulisser, der blev brugt i løbet af den givne optræden. Det afgørende element er dog selve fremførelsen og derfor bliver objekter og kulisser mere sekundært i forhold til selve skuespillet.

Performancekunst i løbet af 1970’erne

I løbet af 1970’erne handlede performancekunst om at være autentisk. Dette forsøgte kunstnerne at håndhæve ved at have fokus på handlinger fra dagligdagen i et autentisk rum. Det var derfor som oftest politiske aktioner, der var fokus på, da det var noget, som alle de tilhørende kunne relatere til som følge af, at det havde betydning for deres liv.

Performancekunst i løbet af 1980’erne

I løbet af 1980’erne skete der et skift fra det, der var i fokus i 1970’erne. I stedet for at have fokus på autenticitet, begyndte kunstnerne at have fokus på iscenesættelse. Her blev der i stedet sat fokus på det æstetiske, og man begyndte i større grad at bevæge sig hen imod teatrets scene.