Først og fremmest kan man sige, at en kunstner er en person, der producerer en form for kunst. Her er det underordnet hvilken form for kunst, der er tale om. Det er derfor nærliggende at spørge sig selv om, hvad kunst egentlig er.

Kunsten historisk set

Da det er frit for hvert individ at opfatte et givent objekt som værende en form for kunst, kan man helt generelt sige, at kunst kan komme til udtryk som enhver særlig udviklet færdighed, uanset hvilken færdighed, der så måtte være tale om. art-therapy-227585_960_720Da det ikke kan defineres, hvad disse færdigheder er, er der altså tale om en meget bred definition.

Historisk set har man op
fattet kunst som værende malerier, skulpturer, musik, poesi og arkitektur, men i dagens samfund kan der altså sagtens være andre former for kunst end de nævnte. Selve ordet kunst stammer fra det tyske ord “techne”, der blev brugt i løbet af middelalderen, der kan oversættes til at kunne noget bestemt. Derfor passer den føromtalte definition om, at kunst er særligt udviklede færdigheder stadigvæk på trods af, at kunstarterne har udviklet sig markant siden middelalderen.

Hvad er kunst?

Som det tidligere er antydet, kan der være vidt forskellige udlægninger af, hvad kunst er og hvilke kriterier, som man mener et givent værk skal opfylde, før det kan betegnes som værende kunst. Derfor er det umuligt at give et entydigt svar på, hvad kunst er, og hvad det ikke er. Kunstteori er nemlig ikke en sandhed, der kan bevises, hvorved det i større grad handler om at blive overbevist om noget. Det eneste, som man kan sige med sikkerhed i forbindelse med kunst, er således, at alt kan betegnes som kunst i sidste ende. Det handler om, hvilke øjne der ser på det, og hvad man som individ får ud af at betragte et givent værk.