Grafitti som kunstart kan siges at være en kriminel form for kunst. Dette hænger sammen med, at kunstnere inden for denne genre reelt set laver hærværk, hvis det foregår på offentlige bygninger. Helt generelt kan man sige, at det kunstneren gør er strafbart. Med dette indlæg forsøges der at sætte fokus på, hvad grafitti er og hvorfor det ikke nødvendigvis kun er kriminelle, der forsøger at vandalisere andres ejendomme, der findes inden for denne kunstart.

Starten på grafitti i Danmark

Essensen med grafitti er, at kunstneren efterlader sin signatur som en visuel signatur på et givent objekt. Oprindeligt set blev denne signatur benyttet som grundlaget for, at man kunne sikre sig respekt blandt andre mennesker, hvilket for eksempel kunne være konkurrenter af den ene eller den anden art. Da hver eneste signatur er unik, blev den benyttet som bevismateriale fra orddownloadensmagtens side, når man forsøgte at straffe dem, som udførte grafitti.

Da man for første gang blev opmærksom på grafitti i Danmark, forsøgte man i første omgang at bekæmpe udbredelsen af det. I København så man blandt andet, at der blev oprettet Grafitti-patruljen, som var en enhed inden for Københavns Politi, der forsøgte at stoppe de personer, som udførte grafitti. Dette viste sig dog senere ikke at kunne lade sig gøre, hvilket førte til, at enheden blev opløst igen i år 1991, da det viste sig som en umulig opgave at bevise, hvem der stod bag handlingen, hvis de ikke kunne fange vedkommende på fersk gerning.

Hvordan ser samfundet på grafitti?

I et relativt lille samfund som det danske er der alligevel vidt forskellige holdninger om, hvordan grafitti skal opfattes. Nogle mennesker er nemlig i stand til at se de kunstneriske kvaliteter, der ligger i værket, mens andre blot ser, at der er blevet malet på offentlige bygninger, hvorved de mener, at der er tale om gement hærværk. De vidt forskellige holdninger hænger sandsynligvis sammen med, at der er en uskreven regel om, at grafitti helst skal placeres et sted, så det ses at flest mulige mennesker, hvorved det hurtigt kan blive et et irritationsmoment.